ANIT MEZARLARI VE MÜZESI YARIŞMASİ

 

ANA SAYFANIZ

YARIŞMANIN VİZYONU, AMACI, YERİ ve KAPSAMI

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

YARIŞMA ŞARTNAMESİNİN  ELDE EDİLMESİ

YARIŞMA SÜRESİ ve TAKVİMİ

DÜZENLEME KURULU, JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

 

 

DÜZENLEME KURULU, JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

a. Yarışma Düzenleme Komitesi

·       Ercan HOŞKARA                  Yrd. Doç.Dr. Mimar – DAÜ / İTÜ; DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve TASAR Başkanı

·       Zehra Öngül                          Doç.Dr. Mimar – DAÜ / İTÜ; DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve TASAR Yönetim Kurulu Üyesi

·       Kamil Güley                          Yrd. Doç.Dr. Mimar – DAÜ / MSGSÜ; DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve TASAR Yönetim Kurulu Üyesi

·       Pınar Uluçay                         Yrd.Doç.Dr. Mimar – University of Strathclyde / DAÜ; DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve TASAR Yönetim Kurulu Üyesi

 

b.Danışman Jüri Üyeleri

·       Azmi Öğe                              KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı

·       Cafer Gürcafer                    KTİMB Başkanı

·       Necdet Osam                      Prof.Dr., DAÜ Rektör (V)

·       Şebnem HOŞKARA             Prof.Dr., Mimar (İTÜ)–DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

·       Özgür DİNÇYÜREK              Prof.Dr., Mimar (DAÜ)–DAÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm   Başkanı

·       Ercan HOŞKARA                  Yrd. Doç.Dr. Mimar – DAÜ / İTÜ; DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve TASAR Başkanı

·       Zehra Öngül                         Doç.Dr. Mimar – DAÜ / İTÜ; DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve TASAR Yönetim Kurulu Üyesi

·       Kamil Güley                         Yrd. Doç.Dr. Mimar – DAÜ / MSGSÜ; DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve TASAR Yönetim Kurulu Üyesi

·       Pınar Uluçay                        Yrd.Doç.Dr. Mimar – University of Strathclyde / DAÜ; DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve TASAR Yönetim Kurulu Üyesi

·       Ahmet AŞIR                         Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı

·       Hüseyin GÜLER                   Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkan

·       Yardımcısı

·       Ece Billuroğlu                       İç İşleri ve Çalışma Bakanlığı, Plan-Proje Müdürü

·       Oğuz Akçay                          İç İşleri ve Çalışma Bakanlığı, II. Derece Mimar-Planlama ve İnşaat Dairesi

·       (Kurumun uygun göreceği kişi)                 Türkiye Cumhuriyeti KKTC Büyükelçiliği

·       Timur Seyitoğlu                               Mühendis, Binbaşı - KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

·       (Kurumun uygun göreceği kişi)                 KKTC Cumhurbaşkanlığı

·       Server Erozan                      İnşaat Mühendisi, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi

·       Elda İstillozlu                         Şehir Plancısı, KTMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

c. Asli Jüri Üyeleri

·       Tarkan DAVULCU                                Mimar (İTÜ) –  Jüri Başkanı

·       Nevter ZAFER CÖMERT                     Y. Doç. Dr., Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı (Bilkent Ü. / DAÜ), KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi

·       Senih ÇAVUŞOĞLU                             Doç. Dr., Grafik Tasarımcı (HÜ)

·       Tülin HADİ                                             Mimar (İTÜ)

·       Cem KARA                                             Yüksek Mimar (DAÜ / ODTÜ)

·       Burçak MADRAN                                Tasarımcı / Müzeolog (ODTÜ)

·       Erçim ULUĞ                                          Y. Doç. Dr., Yüksek Mimar (DAÜ / Glasgow School of Art); KTMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi

 

d.Yedek Jüri Üyeleri

·       Özlem Olgaç Türker                        Doç. Dr., Mimar (İTÜ / HÜ); DAÜ  Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

·       Hasan Yücel                                      Yüksek Mimar (MSÜ)

 

e.Raportörler

·       Erman Berkay                                    Yüksek Mimar (DAÜ / İTÜ)

·       Cemaliye Eken                           Yüksek Mimar (DAÜ)