ANIT MEZARLARI VE MÜZESI YARIŞMASİ

 

ANA SAYFANIZ

YARIŞMANIN VİZYONU, AMACI, YERİ ve KAPSAMI

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

YARIŞMA ŞARTNAMESİNİN  ELDE EDİLMESİ

YARIŞMA SÜRESİ ve TAKVİMİ

DÜZENLEME KURULU, JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

 

 

 YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

 

Yarışmacılar aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmekle yükümlüdürler. Bunlara ilaveten ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir mimarı kimlik zarfı bilgisinde “ekip başı” olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı bireysel ve ortak olarak sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a. Yarışmaya  katılacaklar için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, ilgili meslek odası üyesi olmak (ekip olarak katılacak olan yarışmacı grublarında, sadece ekip başının KTMMOB Mimarlar Odası’na üye olması);

b. Yarışma Şartnamesi’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanlık Sekreterliği’nden satın alarak kayıt yaptırmış olmak;

c. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak;

d. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerin 1. dereceden akrabaları, ortakları ve çalışanları arasında olmamak;

e. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak;

f. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak;

g. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ve yarışma ile ilgili çalışanları arasında olmamak;

h. Meslekten men cezalısı durumunda olmamak;

 

Şartnameyi satın alarak kayıt yaptırıp proje sunan yarışmacılar, şartname koşullarını aynen kabul etmiş sayılırlar.

Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar da, gönderdikleri proje yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte kendilerine bildirilir.