ANIT MEZARLARI VE MÜZESI YARIŞMASİ

 

ANA SAYFANIZ

YARIŞMANIN VİZYONU, AMACI, YERİ ve KAPSAMI

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

YARIŞMA ŞARTNAMESİNİN  ELDE EDİLMESİ

YARIŞMA SÜRESİ ve TAKVİMİ

DÜZENLEME KURULU, JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

 

 

YARIŞMANIN VİZYONU, AMACI, YERİ ve KAPSAMI

 

Vizyon:  Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde yarım asır önce gerçekleşen ve insanlık suçu olarak nitelendirebileceğimiz olayların hafızalarda tutulmasını sağlarken benzer olayların yeniden yaşanmasına aracı olabilecek herhangi bir kindar mesaj içermeyen, toplumları tarihleri ile yüzleştirebilecek bir umut mekânı yaratmaktır. Sorumluluk, anıt mezarlar ve müze aracılığıyla yaşamını kaybedenlerin anılması ve onurlandırılması yanında,  farklı geri planı olan insanların yaşanmışlıkları ile yüzleşmesini sağlamak ve değişime yardımcı olmaktır. 

Amaç: Beş farklı konumda bulunan Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlikleri’nin ve ‘Toplu Mezar Çukurları’nın fiziksel, görsel, anlamsal ve tasarım etkenlerinin gözetilerek bütünlüğünün sağlanması yarışmanın ana amacıdır. Bu amaç çerçevesinde yarışmacılar, ikonografisinin klasik, epik olmadığı, sembolik yaklaşımdan uzak bir anlayışla tasarımlarını ortaya koymaya çalışmalıdırlar.

'Uzak veya yakın geçmişte yapılmış, toplu katliamlarla etnik temizlik operasyonlarıyla,   insanlığa karşı suç kategorisine giren  bir dizi eylemle, bu eylemlerin gerçekleştiği bir ülkede, faillerle bir bağları olmasa bile bu eylemlerin doğurduğu sonuçların mirasçısı olarak yaşayan insanların yüzleşmesi zor ve sancılıdır. Bu zorluk  ve sancılı yüzleşme hali, söz konusu olanın soykırım/insanlık suçu olarak damgalanmış olması durumunda birkaç kat zorlaşır.'1

Anıt/müze olarak vücut bulacak bir yüzleşme mekanı, katliamların temsili olması beklenen bu mekanlarda klasik ve epik form anlayışları, tasarımcıyı totaliler rejimlerde sıkca kullanılan dikey veya figüratif anıtlara götürmekte ve ortaya, yorum uğraşı gerektirmeyen tek taraflı hikayeleri dikte eden ürünler çıkmaktadır. Yarışmacılar, Müze ve ilişkili alanlar aracılığıyla, yüzleşme, hesaplaşma ve barışma mesajı veren ziyaret ortamı oluşmasına çalışmalıdırlar.

 Yeri:

·       Atlılar Şehitliği alanı

·       Muratağa ve Sandallar Şehitlik alanı

·       Sandallar Köyü’nde bulunan ‘Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi’ alanı

·       Atlılar Köyü’nde bulunan Toplu Mezar Çukuru

·       Muratağa Köyü’nde bulunan Toplu Mezar Çukuru

 

1  Insel, A.,  (2014), Sunuş: insanların Canavarlaştığı Anlar , Birikim, Sayı:299-300

 

 

Kapsamı:

Yarışma; Muratağa-Sandallar ve Atlılar Köyü Şehitlikleri ve Toplu Mezar Çukurları’nı kapsamakta olup;

A) Atlılar Köyü Şehitlik alanı için;

·                 Mezarlar* ( Atlılar Şehitliğinde bulunan 41 mezar)

·                 Anıt Mezar

·                 Ziyaret ve Anma Alanları

·                 Sergi Alanları

·                 *Mezarlar İslam dininin kurallarına göre düzenlenecektir.

 

B) Muratağa - Sandallar Köyü Şehitlik alanı için;

·                 Mezarlar* ( Muratağa Sandallar Şehitliğinde bulunan 89 mezar)

·                 Anıt Mezar

·                 Ziyaret ve Anma Alanları

·                 Sergi Alanları

·                 *Mezarlar İslam dininin kurallarına göre düzenlenecektir.

 

C) Sandallar Köyü’nde bulunan Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi (Eski İlkokul) alanı için;

·                 Sandallar Köyü’nde bulunan Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi (Eski İlkokul) alanının yeniden düzenlenmesi

·                 Mevcut eski ilkokul binası ve yakınında bulunan mağara korunup tasarım ile ilişkilendirilecektir.

·                 Aynı alanda bulunacak olan Müze ek binasının yer seçimi tasarımcıya aittir.

·                 Arazide bulunan tüm Okaliptus ve Selvi ağaçları yanında Plankote’de işaretlenen 2 adet Çam ağacı korunacaktır. Geriye kalan çam ağaçları tasarımcının uygun göreceği noktaya taşınabilir.

 

D) Atlılar Köyü’nde bulunan Toplu Mezar Çukurları için;

Atlılar Köyü’nde bulunan toplu mezar çukuru ile bahse konu olan alanların fiziksel, görsel, anlamsal ve tasarım bütünlüğünün sağlanması hedeflenmektedir.

 

E) Muratağa Köyü’nde bulunan Toplu mezar Çukurları için;

Muratağa Köyü’nde bulunan toplu mezar çukuru ile bahse konu olan alanların fiziksel, görsel, anlamsal ve tasarım bütünlüğünün sağlanması hedeflenmektedir.